به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


06 June 2006

عابد توانچه و یاشار قاجار در زندان اوین
ادوارنیوز: عابد توانچه فعال دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه امروز با خانواده خود تماس تلفنی گرفت و از نگهداری خود در زندان اوین خبر داد.سعید حبیبی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با اعلام این خبر گفت: عابد توانچه پس از روزها بی خبری با خانواده خود تماس گرفت و روحیه وی در این تماس عالی بوده است.حبیبی همچنین گفت: روز گذشته نیز یاشار قاجار دبیر انجمن پلی تکنیک با خانواده خود تماس گرفته است و از سلامتی خود خبر داده است. حبیبی تاکید کرد این دو دانشجو در زندان اوین هستند و مورد اتهامشان هنوز مشخص نگردیده است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home