به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


08 June 2006

وزیر کشور ایتالیا: حکومت جدید ایران مرا به یاد خمر‌های سرخ می‌اندازدکنفرانس «ایران و آمریکا: خنثی کردن بحران» روز ششم ژوئن ، با حضور جولیانو آماتو، وزیر کشور ایتالیا، و تنی چند از کارشناسان بین‌المللی، در مرکز مطالعات آمریکایی شهر رم، به مناسبت انتشار دو کتاب در مورد ایران برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست ابتدا ضمن اشاره به دستگیری رامین جهانبگلو به بررسی چالش‌های میان ایران و غرب و به ویژه ایالات متحده‌ی آمریکا پرداختند و در مورد پیشنهادات تازه‌ی کاخ سفید به ایران، نظریات خود را ابراز کردند. وزیر کشور ایتالیا و مدیر مرکز مطالعات آمریکایی در شهر رم، در سخنان‌ خود با اشاره به وضعیت امروز ایران اظهار داشت: جای تاسف است که کشور متمدنی مانند ایران، به این صورت اداره می‌شود. ایران تحت دولت جدید، مرا به یاد کامبوج در دوران خمرهای سرخ می‌اندازد
مريم افشنگ، گزارشگر صداى آلمان در رم

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home