به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 June 2006

شصت و هشت مورد اعدام در سال جارى در ايران

به گزارش خبرگزارى فرانسه، از آغاز سال جارى ميلادى ۲۰۰۶ تاكنون در ايران ۶۸ مورد حكم اعدام اجرا شده‌اند. اين خبرگزارى مى‌افزايد، در جمهورى اسلامى در كنار جرم قتل، حكم اعدام در موارد ديگرى نيز جارى مى‌شود كه عبارتند از: خيانت، جاسوسى، سوءقصد مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، زنا، همجنس‌گرايى، تجاوز، روسپيگرى و الحاد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home