به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


22 June 2007

انتقاد از ایران به خاطر صدور حکم اعدام برای نوجوانانسازمان دیده بان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه ای گفته است: تا کنون مشخص شده که ایران از سال 2004، هفده بزهکار کودک را اعدام کرده که این رقم هشت برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگری است
این بیانیه همچنین مدعی شده که: مقامات عالی رتبه قوه قضائیه ایران همواره مجازات مرگ برای کودکان بزهکار را تایید کرده اند در حالی که در برخی موارد این محکومان تنها 15 سال داشته اند.
بنابر این اطلاعیه، کلاریسا بن کامو پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که ایران مقام اول دنیا را در زمینه اعدام کودکان دارد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home