به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 July 2008

!!! فضا بس ناجوانمردانه رنگین است


به پا خیز : بر اساس اخبار دریافتی از تبریز اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی فراخوانی را به منظور برگزاری پیاده روی بجهت ترویج ورزش صبحگاهی صادر کرده است
شرکت کنندگان می گویند بر اساس فراخوان و در موعد مقرر حاضر گردیدیم، اما متوجه شدیم که برگزارکنندگان بر خلاف فراخوان صادره قصد استفاده و یا بهتر بگوئیم سو استفاده از جمعیت حاضر را دارندبنا به گفته ایشان و با توجه به عکسهای موجود از مراسم، به جز تعداد قلیلی، اکثر شرکت کنندگان هیچ پلاکاردی با مضمون راهپیمائی " روز خلیج فارس" در دست ندارندعکسها را از اینجا ببینید: یک - دو - سه
ایشان در ادامه می افزایند که برخی افراد از جمله یک روزنامه نگار پانیرانیست بنام آقای پ.پ سعی دارند تا این تجمع را به اسم پانیرانیست ها تمام کنند
بسیاری از شرکت کنندگان ضمن انتقاد از تحریف این خبر به رسانه هائی همچون رادیو فردا و صدای آمریکا نیز شدیدا اعتراض دارند که چرا ایشان بعنوان رسانه هائی خبری، بر این امر مبادرت می ورزند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home