به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


23 May 2006

انتقال ولی‌الله فیض مهدوی به محلی نامعلوم

بنا به گزارشات رسیده صبح امروز در ساعت 11 صبح ماموران زندان گوهر دشت ، زندانی سیاسی ولی الله فیض مهدوی را از بند 6 زندان گوهر دشت کرج به نقطه نا معلومی منتقل کردند ماموران در جواب سوالات همبندان وی پاسخ دادند که آقای فیض مهدوی به فرعی 5 و نزد سایر زندانیان سیاسی منتقل خواهد شد. طبق آخرین گزارشات رسیده آقای مهدوی با گذشت چندین ساعت تا کنون به فرعی 5 منتقل نشده است و در حال حاضر وضعیت و محل نگهداری وی اطلاع دقیقی در دست نیست فعالان حقوق بشردر ایران ضمن محکوم نمودن نقض حقوق بشر و ابراز نگرانی شدید از انتقال آقای مهدوی به نقطه نامعلوم با توجه به شرایط و وضعیت وی ابراز نگرانی می نماید . و خواهان پایان این روند و آزادی تمام زندانیان سیاسی می باشد دست تمام کسانی که در این راه با ما همگام هستند را می فشاریم

فعالان حقوق بشر در ایران

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home