به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


26 June 2006

نازنین مهاباد تقاضای یاری دارد


دختر هیجده سال کرد در خطر اعدام قرار دارد . کرج ؛ نازنین مهاباد دختر ۱٨ ساله کرد که هم اکنون با خطر اعدام روبرو است از وجدانهای بیدار یاری میخواهد. سال گذشته در یک محله دور افتاده شهر کرج نازنین مهاباد به همراه یک دختر نوجوان دیگر مورد حمله گروهی از جوانان محل به قصد آزار و اذیت و تعرض قرار گرفته بود. در جریان درگیری و کشمکش یکی از جوانان مهاجم از پای در می آید و نازنین مهاباد که در آن هنگام ۱۷ سال داشت، دستگیر و روانه زندان شد. او هم اکنون به اعدام محکوم شده است. این دختر جوان در خانواده ای فقیر و زحمتکش و پرجمعیت کرد در شهر کرج زندگی می کرد. پدر خانواده هم اکنو بیمار و زمینگر شده است و مادر زحمتکش خانواده با کارگری اداره امور خانواده و ۴ فرزند خردسال را بر عهده دارد. نازنین مهاباد وکیل مدافع ندارد و خانواده وی ناتوان از تامین هزینه های جاری و تامین حق الزحمه وکیل هستند. نازنین تنها با مرگ روبرو است، او از وجدانهای بیدار جهان تقاضای یاری دارد
گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home