به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


27 June 2006

حکم سنگسار برای یک زن کرد نقده ای


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان : اخیرا" یک دادگاه اسلامی در شهر ارومیه یک زن کرد اهل شهر نقده به نام" ملک قربانی"را به اتهام زنای ‏محصنه به حد رجم (سنگسار) محکوم کرده است. این زن هم اکنون در ارومیه زندانی است و حکم صادره ‏توسط دادگاه اسلامی ارومیه، در زندان به نامبرده ابلاغ شده است. ‏ سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن ابراز نگرانی شدید از احتمال اجرای حکم قتل (سنگسار) "ملک ‏قربانی"، از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران می خواهد حکم صادر شده توسط دادگاه اسلامی ‏ارومیه را مورد تجدیدنظر قرار دهد. این سازمان همچنین از وجدانهای بیدار و نهادها و سازمانهای جهانی ‏مدافع حقوق بشر درخواست می نماید از هر طریق ممکن مانع از اجرای حکم سنگسار ملک قربانی شوند.‏

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home