به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


29 June 2006

!!! بخوانید و بخندید


شاهرودي، رئيس قوه قضائيه : مردم جهان عاشق مسوولان نظام ما هستند و نگاه حاكمان و مسوولان آن كشورها هم به ما تغيير پيدا كرده است. آنها مطرح مي‌كنند مواضع ما را قبول دارند. امروز كشور ما در دنيا جايگاه خوبي دارد و مقاومت در مقابل ابرقدرت‌ها و پافشاري بر اصول و ارزش‌ها دوست و دشمن را متعجب كرده است
احمدی نژاد : ما بايد مدعي حقوق بشر باشيم . محمود احمدي‌ نژاد طي سخناني در گردهمايي سراسري مسوولان قضايي : در حال حاضر در صحنه‌ي جهاني، آدم‌كش‌ترين و فاسدترين آدم‌ها مدعي حقوق بشر هستند؛ در صورتي كه ما بايد مدعي حقوق بشر باشيم. ما بايد مدعي خون شهداي 7 تير باشيم. ولي متاسفانه در حال حاضر كساني كه دستشان به خون آغشته شده است مدعي حقوق بشر هستند
وزير ارشاد: سوم تير (انتصاب احمدی نژاد بعنوان رئيس جمهور) بزرگ‌ترين اتفاق بعد از انقلاب بود كه به دست مردم كوچه و بازار رقم خورد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home