به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


03 July 2006

!!! زندانهای جدید رژیم در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، یکی از مسئولان سازمان زندان‌‏های جمهوری اسلامی گفته است : در حال حاضر، سرانه فضاي زندان‌‏ها به هيچ وجه كافي نيست و بزودی 34 زندان دیگر كه ساخت آن از دو سال گذشته آغاز شده، ظرف دو سال آينده به بهره ‏برداري مي ‏رسد
یادآوری می شود تنها طی سال گذشته بیش از 610 هزار نفر روانه زندانهای جمهوری اسلامی شدند

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home