به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


17 July 2008

هر دم از این باغ بری می رسد - قسمت آخر

به پا خیز: خلاصه بعد از چند ثانیه ای که حسابی از خجالت هم در آمدیم، با لحن تهدید آمیزی گفت: اگر تا فردا صبح سیصد هزار تومان دیگر را به وی دادم که هیچ، و الا شماره کنتور واقعی را رد خواهد کرد
من هم با عصبانیت گفتم که ترجیح می دهم تا کل میلغ را پرداخت نمایم اما این پول زور را نپردازم. در پایان از ایشان خواستم تا مبلغی که امشب از من تحویل گرفته را پس بیاورد و شماره واقعی کنتور را درج بنماید. اما ایشان در عین ناباوری خطاب به من گفت: شما چیزی به من نداده اید که قرار باشد پس بگیرید
دوباره داد و فریاد من به هوا برخاست و او را تهدید کردم که اگر زندگی ام هم نابود شود، نمی گذارم این پول از گلوی ایشان پائین برود
به او گفتم که شکایت می کنم و موضوع را به اطلاع حراست آب و برق کیش خواهم رساند
الان دو روزی از آن موضوع می گذرد و منتظر بودم که ببینم ایشان چه می کند، که امروز سر و کله اش پیدا شد
نفر دوم که همراه آن مامور شرکت آب و برق بود از ماموران اطلاعاتی جزیره است و در حراست سپاه مستقر در فرودگاه نیز مشغول بکار است
از او پرسیدم: خوب قضیه چه ربطی به این مامور سپاه یا بقول خودتان اطلاعاتی دارد؟
او سری تکان داد و گفت: آنها آمده بودند تا بگویند که من قصد پرداخت رشوه به آن مامور را داشته ام و پیگیری موضوع بر عهده آن آقای اطلاعاتی گذاشته شده است
کلی من را تهدید کرده اند که شواهد بر علیه من است، ضمن اینکه می گویند مبلغ پنجاه هزار تومان هم پرداخت کرده ای که مامور اداره آب و برق با هماهنگی ما دریافت کرده و کپی پنجاه هزار تومان از پولهائی که من پرداخت کرده بودم را نیز به من نشان دادند. در حالیکه من پانصد هزار تومان پرداخته ام نه پنجاه هزار تومان
پرسیدم خوب، حالا حرف حسابشان چی هست؟
گفت: الان پس از کلی تهدید بالاخره به من گفتند که بهتر است کاری نکنم تا این پرونده تشکیل و پیگیری شود. حالا قرار شد تا شب از نزدیک با آن مامور آب و برق دیداری داشته باشم و موضوع را حل کنیم، اما مشکل اینجاست که ایشان می گویند تو فقط پنجاه هزار تومان پول داده ای و چهارصد و پنجاه هزار تومان دیگر بلاتکلیف است
کمی با خود فکر کرده و از مرد فروشنده عذرخواهی کردم از اینکه هیچ کاری از دست من حقوق دان نیز در این گونه موارد بر نمی آید
براستی این مملکت به چه سوئی سوق داده می شود؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home