به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


01 July 2008

قلم شرمنده حیوان وحشیست - اگر این جمله را وحشی بخواند

به پا خیز: در لابلای ایمیل های شما خوانندگان عزیز، گاهی اوقات مطالب و مستنداتی به دست می آید که موی بر بدن می ایستاند و دست بر دست می لرزاند
عکسها و دست نوشته هائی (که بصورت اسکن شده برای من ارسال شده است ) را که در پائین این نوشتار ملاحظه می کنید، روز گذشته دریافت کرده ام. براستی قلم قاصر از توصیف حیوانیت حاکم بر انسانهائیست که امروز در کشوری بنام ایران و تحت لوای عدالت و مهرورزی بر ایشان سایه انداخته است
شما خود مطالب ارسال شده را بخوانید و عکسها را نیز مروری نمائید تا موضوع بیشتر
برایتان روشن گردد


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home