به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


03 July 2006

نامه یک فعال سیاسی در تبعید به سایت به پا خیز

آقای بهار علی باقریان در پاسخ به مقاله ای که من در خصوص حمله عوامل رژیم اسلامی به فرزند ایشان نوشته و در چندین سایت منتشر نموده بودم , نامه ای را ارسال کرده که با توجه به درخواست ایشان درج این نامه را وظیفه خود می دانم
: متن نامه به شرح ذیل است
مدیریت محترم سایت بپا خیز

حرکت و پیروزی درجهت کسب هدفهای متعالی آزادی خواهانه نیاز به قربانی دارد اما چه بهتر بود که جنگ و مبارزه برابر و منطقی می شد
علی پسر هفت ساله من اولین قربانی مخالفت سیاسی والدین در تبعیدش نیست و تا جمهوری اسلامی هست او آخرین نخواهد بود که محکوم بی دادگاه های بی منطق و خالی از هر درجه از انسانیت شده باشد
براستی جایگاه یک طفل هفت ساله کجاست؟
میدان جنگ نابرابر؟ یا در دبستان و پارک محل بازی کودکان؟
دوست عزیز , خسته نباشید پدری خسته و دوراز وطن بر شما و همه آنانیکه که امروز با سلاح قلم به سلاح گرم وکشنده سلاح به دستان جمهوری اسلامی غالب گردیده اید
بهار علی باقریان ( بهار ترک ) - تیرماه هشتاد و پنج

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home