به - پا - خیز

info_bepakhiz@yahoo.com

به پاخيز; مستقل بوده و به هیچ سازمان و نهادی وابستگی ندارد


10 August 2009

!!! دوره فشرده آموزش لواط و سکس خشن در گردانهای عاشورا

به پا خیز: روز گذشته خبری توجه افکار عمومی را بخود جلب کرد که بیشتر از اینکه خبر باشد، تایید اظهارات غیر رسمی افرادی بود که طی سی سال گذشته مشابه چنین فجایعی را از زندانهای جمهوری اسلامی گزارش داده بودند
اینبار اما این موضوع بصورتی رسمی و از زبان یکی از ارکان رژیم که در روزگارانی نه چندان دور عهده دار سمتهای اجرایی مهمی در این نظام بوده است، مطرح می شود
موضوع تجاوز به دختران و پسران در زندانهای ایران و در طول مدت بازجویی، بعنوان یکی از اهرمهای فشار و در هم شکستن توان روحی فرد، از همان روزهای آغازین دهه شصت مطرح بود، اما اینبار کثرت و وسعت این عمل شنیع و ضد انسانی در آشویتس نظام جمهوری اسلامی در کنار سایر رفتارها، شکنجه ها و اعمال غیر انسانی بحدی بود که اعتراض رسمی مهدی کروبی را در قالب نامه ای به هاشمی رفسنجانی در پی داشت
متاسفانه فرهنگ و جو حاکم بر جامعه ایران بگونه ایست که قربانیان این حوادث شوم بیشتر احساس شرم می کنند تا عاملان و آمران آن و این خود همان گارانتی است که به ایشان اجازه داده تا با جوانان این مرز و بوم در شکنجه گاههای خود چنین کنند
البته عدم برقراری قانون، عدم برخورد با این دسته افراد از ابتدای انقلاب تا کنون و خود موضوع کودتا، مسائل دیگری هستند که به این حیوان صفتان اجازه چنین کارهایی را داده و آنها را از مجازات و پاسخگوئی مصون می سازد
در اینجا نمی خواهم مقاله ای بنویسم و یا اینکه نوع حکومت و سیستم قضائی آن، نوع زندان ها و رفتار با زندانیان، حقوق اولیه زندانی و یا فرد تحت بازداشت و .... سخن برانم و نتها با طرح چند سوال ساده به نتیجه گیری خواهم رسید
ساده ترین سوالاتی که از دیروز تا امروز در ذهن من آمده این بوده که : آیا سرداران سپاه و آنانیکه روزگارانی را در بند اسارت رژیم عراق سپری نمودند، خود مورد تجاوز قرار گرفته اند؟ آیا روحانیون، نظامیون و یا سردمداران اصولگرا - فراکسیون کودتا - که مدتی را در بند ساواک و اداره امنیت رژیم پهلوی گذراندند، مورد تجاوز قرار گرفته اند؟ پس چرا و به چه علتی نسبت به صدور چنین دستوراتی اقدام نموده اند؟ نکند باور دارند که ملت باور می کند که ایشان روحشان هم از این رفتارها خبر نداشته است؟ یا اینکه می خواهند باز هم انکار نمایند؟ یا شاید اصلا برای فراموشی این جنایات، حوادث و فجایع ابوغریب یا گوانتانامو را پیش بکشند؟
حال بر فرض اینکه این آقایان بی خبر بوده اند، آیا نیروهای بسیج در گردان های عاشورا آموزش نظامی و دفاعی دیده اند یا آموزش سکس خشن و عملیات لواط؟ آیا ماموران و افسران و درجه داران نیروی انتظامی در دانشکده های این نیرو درس حراست از جان و مال و ناموس مردم را آموخته اند یا هتک حرمت و تخریب لوازم و خودروهای مردم و تجاوز به فرزندانشان را؟ اگر غیر این است پس این خوی حیوانی و پست چگونه در اینگونه افراد متبلور و به منصه ظهور رسیده است؟
چه کسی پاسخگو خواهد بود؟؟؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home